Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Ước mơ của bố (Ảnh (Rối)

[Review Sách] Có ai từng hỏi về Ước Mơ Của Bố Mẹ ?

ó ai từng hỏi ước mơ của bố mình chưa nhỉ ? Chúng ta quan tâm đến việc tìm kiếm và theo đuổi ước mơ của chính mình. Vậy có bao giờ chúng ta hỏi bố mẹ mình bố mẹ đã từng có ước mơ gì và hiện tại bố mẹ đang mong ước điều gì chưa ?