Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
rối bời

Lớn rồi cảm thấy thế giới mênh mông và khó hiểu nhường nào …

Lúc bé, cứ ngỡ lớn lên có thể tự do tự tại khám phá trọn vẹn thế giới này. Ai dè lớn lên mới thấy, thế giới ôi sao rộng lớn và khó hiểu đến thế. Tìm hiểu mãi mà chẳng hiểu hết, cứ đi mãi mà chưa hết một góc trời. Rồi ta cứ chênh vênh giữa cuộc đời, không đủ thời gian để trải nghiệm, không đủ khả năng để thử sức, thiếu cả cuộc đời để sống trọn vẹn thế giới này …