Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết

Góc nhỏ riêng tôi: Câu chuyện của một loài hoa (hoa hồng)

– Hoa hồng à, sao bạn lại lắm gai thế ?
– Vì mình không muốn người khác dễ dàng ngắt mình đi mà thôi.

Những chiếc gai ấy, không phải là sinh ra để chủ ý đâm vào tay người khác. Những chiếc gai ấy chỉ để bảo vệ bản thân bông hoa, để không ai có thể làm tổn thương nó một cách dễ dàng.