Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết

TIẾC NUỐI

Cứ nghĩ là dốc hết sức làm một điều gì đó rồi hài lòng, rồi mạnh mẽ dứt bỏ thế thôi. Cứ nghĩ là thật hết mình cho những điều hiện tại rồi sẽ chẳng tiếc nuối, chẳng phải quay đầu. Cứ nghĩ là sẽ chỉ hướng về phía trước, vô âu vô lo, vậy là đủ. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày sẽ tiếc nuối, sẽ có ngày nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng được…