Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
lost something or all

Bỗng một ngày, chúng ta vụt mất một điều gì đó …

Và chúng ta còn rất nhiều thứ quan trọng cần chúng ta ở lại nên đừng đánh mất một điều gì đó mà tuyệt vọng, bởi chỉ là đánh mất một chút thôi chứ không phải là tất cả … Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ ý nghĩa đang chờ đợi ta cả ở hiện tại và tương lai.