Hiển thị: 1 - 5 of 6 Bài viết

Góc nhỏ riêng tôi: Sợ…

Hôm nay, mình đọc được dòng trạng thái của một người bạn trên Facebook. Ba bạn ấy vừa mới qua đời. Không phải là những dòng tâm trạng đau lòng, bạn ấy chia sẻ những lời cảm ơn chân thành và những khoảnh khắc tuyệt đẹp của ba với gia đình bạn ấy. Bạn ấy muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của ba mình cùng những dòng cảm ơn ba đã xuất hiện bên cạnh bạn ấy. Bạn ấy muốn ba mình ở một nơi xa sẽ nhìn thấy một cô con gái mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, vui vẻ nhất như người mong muốn.