Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
I trust you

Hãy luôn động viên những người bên cạnh, cả người lạ lẫn người thương !

Bên cạnh ta luôn có những người thương yêu ta hết lòng và ta cũng dàng trọn tình yêu thương cho họ, nỗ lực là vì họ. Và cũng có những người lạ dẫu chỉ đi ngang đời nhưng để lại trong tim ta những ấn tượng khó quên.