Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Content is king

Review sách Content Đúng Là King – Dan Norris

Một quyển sách mới hơi chuyên môn một tí. Quyển sách “Content đúng là King” chắc các bạn làm Content hay Marketing cũng đã từng đọc hoặc nghe qua rồi. Đây là một quyển sách hay hướng dẫn nền tảng của việc viết Content, làm sao để xây dựng một doanh nghiệp triệu đô mà không cần một đồng quảng cáo và sẽ tiếp thêm động lực cho những bạn còn đang chênh vênh trên con đường này.