Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
chung ta se la ai

Những ước mơ không bé đi mà sẽ biến hóa theo cách ta muốn …

Chập chờn về quá khứ với những ước mơ Hôm nay, con bạn thân bỗng nhắc lại một số chuyện lúc nhỏ làm mình suy nghĩ. Nó nói là nó nhớ lúc nhỏ tụi mình ước mơ lớn lắm nhưng có được bao nhiêu đứa thành công với ước mơ đó ở hiện tại. Nó, …