Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết

Góc nhỏ riêng tôi: Chuyện về nhà …

Cuộc sống đôi khi là những vòng lẩn quẩn. Yêu thương không nhất thiết là ở cạnh nhau. Nhưng không ở cạnh nhau thì khó tránh xa mặt cách lòng. Dẫu biết đã chọn cuộc sống xa nhà thì phải có trách nhiệm với nó nhưng đôi lúc cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Về …