Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
phai long voi co don

SẬP NGUỒN RỒI ! ĐỪNG ĐỂ BẢN THÂN QUÁ MỆT MỎI …

Một chút sẻ chia cho những ngày cảm thấy bản thân sập nguồn và gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Ôi thôi, yêu bản thân hơn một chút đi nào ! 𝕊𝕠̛̣ 𝕥𝕙𝕒𝕟𝕙 𝕩𝕦𝕒̂𝕟 𝕤𝕠̂́𝕟𝕘 𝕙𝕠𝕒̀𝕚 𝕤𝕠̂́𝕟𝕘 𝕡𝕙𝕚́ℕ𝕙𝕦̛𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕒𝕟 𝕠̂𝕚, 𝕞𝕖̣̂𝕥 𝕞𝕠̉𝕚 đ𝕠̂̉𝕚 đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔 𝕘𝕚̀ 𝕋𝕦𝕠̂̉𝕚 𝕥𝕣𝕖̉ 𝕟𝕒̀𝕪 𝕢𝕦𝕪́ 𝕘𝕚̀ 𝕟𝕘𝕠𝕒̀𝕚 𝕤𝕦̛́𝕔 𝕜𝕙𝕠𝕖̉ …