Hiển thị: 1 - 4 of 4 Bài viết
binh yen

Mỗi ngày chỉ mong trôi qua một cách bình yên …

Bình yên ở đây không phải là mỗi ngày trải qua đều như nhau, nhàm chán đến vô vị. Bình yên ở đây là mỗi ngày chúng ta đều trải qua theo kế hoạch của chúng ta, trong tầm tay với và nếu có thay đổi thì đó là sự thay đổi tích cực, thay đổi nhẹ nhàng. Bình yên là mọi thứ không bị xáo trộn bởi một điều gì đó tiêu cực, không có người thương nào bỗng hóa người dưng, không có mối quan hệ nào bị lung lay, không có niềm tin nào bị đánh mất.