Hiển thị: 1 - 5 of 8 Bài viết
Review sách Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Trạm dừng chân cho tâm hồn

[Review sách] Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu ?

“Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu.” – Hae Min, trích “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”. —- Chúng ta sợ làm điều này sẽ không vừa lòng ai đó. Chúng ta sợ làm phiền người khác. Nhưng cuộc sống này đôi lúc chẳng phức …