Hiển thị: 1 - 5 of 6 Bài viết
Review sách Bước chậm lại giữa thế gian vội vã: Trạm dừng chân cho tâm hồn

[Review sách] Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu ?

“Có bao giờ chúng ta nghĩ đến cả vũ trụ rộng lớn mà sống đâu.” – Hae Min, trích “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”. —- Chúng ta sợ làm điều này sẽ không vừa lòng ai đó. Chúng ta sợ làm phiền người khác. Nhưng cuộc sống này đôi lúc chẳng phức …

Review sách Yêu những điều không hoàn hảo

[Review sách] Đừng để mối quan hệ trở thành nghĩa vụ mà cả hai bên đều không cáng đáng nổi

“Đòi hỏi quá nhiều cũng như bị đòi hỏi quá nhiều. Rốt cuộc đều khiến mối quan hệ trở thành quan hệ nghĩa vụ mà cả hai bên đều không cáng đáng nổi.” – Hae Min