Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Ảnh: Unsplash | Andy Dautzenberg

Biết đâu chúng ta đã đi đúng đường ?

Chúng ta có thể gặp nhiều trắc trở không có nghĩa con đường chúng ta đi là sai. Biết đâu chúng ta đã đi đúng đường ? Hôm qua, mình có đọc được một đoạn như thế này: “Cho dù bạn đã đi đúng đường rồi, cho dù bạn đang làm đúng thứ bạn cần …