Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Bên ngoài bình yên Bên trong bão tố (Ảnh: Xuân Diễm)

Góc nhỏ riêng tôi: Bên ngoài bình yên, bên trong bão tố

Đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy mọi thứ như dừng lại, ngày lại ngày nhẹ nhàng trôi đi, không mảy may thay đổi, không một chút sóng gợn gió lay. Tưởng chừng mọi thứ như nằm trong guồng quay của nó cũng là lúc cuộc sống trở nên bình yên nhất, an yên nhất nhưng không, mọi thứ đều bình yên trừ bản thân chúng ta.