Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết

Cuộc sống giống như việc chụp ảnh …

“Cuộc sống giống như việc chụp ảnh. Bạn cần có những điểm mờ để tạo nên một bức hình đẹp.” Để chụp một tấm ảnh đẹp, chúng ta thường làm mờ hậu cảnh để làm rõ nét điều mà ta muốn bắt cận. Và cuộc sống này cũng thế.