Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Anh Pinterest

Vài dòng trước khi ngủ: Chuyện công việc, chuyện nhìn người…

Cuộc sống đôi khi quá áp lực để luôn mỉm cười với tất cả mọi người. Bản thân luôn muốn vui vẻ nhưng mọi việc cứ quay cuồng bản thân làm mình chẳng thể vui cười. Mày luôn cong, mặt căng thẳng, nói dối với bản thân rồi sẽ ổn nhưng mãi vẫn chưa xong. Đến lúc về vẫn còn nhắc về công việc, đến lúc ngủ vẫn mơ về những con số.