Hiển thị: 1 - 5 of 81 Bài viết
Ảnh: Unsplash | Patrick Ryan

Mình muốn đi ngắm biển…

Những lúc trống rỗng nhất, bạn thường là gì? Với mình, mình muốn đi ngắm biển. —- Mình chẳng biết bơi đâu và còn khá là sợ nước. Nhưng, mình lại rất thích ngắm biển. Bình minh, hoàng hôn, trưa nắng, hay đêm tối, miễn là có biển ở đó, cảm giác yêu đến lạ …