Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết

Góc nhỏ riêng tôi: Sao cứ mãi xoay vần với những âu lo về công việc …

Tối tối, lại than vãn với bạn bè về công việc hiện tại, cứ huyên thuyên về dự định tương lai. Nhưng sáng ra, lại theo thói quen, lại đi làm bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.  Biết bản thân chán công việc hiện tại thế nào, biết tương lai tăm …