Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi

Review sách Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi: Buông xuôi hay phá bỏ ?

Có những giai đoạn chúng ta cảm thấy như khủng hoảng cuộc đời. Sự nghiệp, tình cảm và mọi điều trong cuộc sống dường như cứ chông chênh. Vậy lúc đó, bạn sẽ làm gì ? Tìm một chút động lực bằng quyển sách “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” là một ý kiến hay đấy.