Hiển thị: 1 - 2 of 2 Bài viết
CTV VIẾT BÀI FACEBOOK

Chuyện Freelancer số #4: CTV Viết bài Facebook

Tiếp tục câu chuyện Freelancer mấy số trước. Rối lại share cho các bạn về một góc công việc nhỏ của mình. Kỳ này sẽ là CTV viết bài Facebook (Cộng tác viên viết bài Facebook). Hy vọng sẽ đem đến một số thông tin cho các bạn newbie như mình hoặc một góc nhìn nhỏ bé thú vị cho các anh chị nhà nghề.

cộng tác viên viết bài chuẩn seo

Chuyện Freelancer số #3: Cộng tác viên viết bài chuẩn SEO

Lại tiếp tục câu chuyện Freelancer mấy số trước, Rối lại share cho các bạn về một góc công việc nhỏ của mình. Kỳ này sẽ là Cộng tác viên viết bài chuẩn SEO. Hy vọng sẽ đem đến một số thông tin cho các bạn newbie như mình hoặc một góc nhìn nhỏ bé thú vị cho các anh chị nhà nghề.